Listwa pod parapetowa jak sama nazwa wskazuje jest usytuowana w części pod parapetowej okna. Najczęściej występuje jako pojedynczy element bezpośrednio związany z oknem i parapetem. Niekiedy jest przedłużeniem listwy pod parapetowej wychodzącej bezpośrednio poza obrys okna i wchodzący na elewację przechodząc w listwę dzielącą. Listwa pod parapetowa może wychodzić spod parapetu w linii prostej i rozchodzić się na całą długość ściany elewacyjnej. Często bywa że jest ,,zagierowana ” tzn. jej końce są skierowane pod kątem dziewięćdziesięciu stopni do ściany. Z reguły cała listwa mieści się pod parapetem czy to kamiennym ,ceglanym ,klinkierowym bądź bezpośrednio wykonany metodą obróbki blacharskiej tj. blachy .Może to być blacha ocynkowana ,miedziana lub inna pokryta warstwą farby lub powłoki odpornej na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Listwy pod parapetowe mogą być wykonane w różnych technikach sztukatorskich .Najczęściej stosowaną metodą wytwarzania listw pod parapetowych była i poniekąd nadal jest metoda ciągnienia listw z zapraw tynkarskich bezpośrednio na elewacji. Jest to metoda czasochłonna a jej czas wykonania do produktu finalnego zależy od wielu czynników Czy to pogodowych ,czy od zdolności i technicznego poznania procesu wytwarzania gzymsów pod parapetowych .Umiejętność i znajomość wykonywania listw pod parapetowych ma istotny wpływ na końcowy efekt wykonania takiego gzymsu. Od tych czynników zależy czy listwa będzie wystarczająco mocna by przetrwać upływający czas. Walor estetyczny ma również dużą rolę wpływającą na całokształt i wizualne odbieranie tego co widzimy.

Na chwilę obecną listwy pod parapetowe ciągnione z zapraw tynkarskich w dużym procencie są w złym stanie .Upływający czas ,niekorzystne czynniki (pogodowe,chemiczne czy bezpośrednie np. skucie kawałka celem położenia nowych instalacji. )mają wpływ na techniczny stan tych elementów architektonicznych. Duży wpływ na ich degradację był brak wymiany opierzeń blacharskich. Postępująca z biegiem lat erozja tych elementów spowodowała bezpośrednie wpływanie wody w strukturę listwy powodując przy mrozach spękania i odspajanie listw i gzymsów. Woda była również czynnikiem wypłukującym.

W obliczu dużych zniszczeń na elewacjach i w dobie rozwoju nowych technologii zaczęto wdrażać listwy pod parapetowe wykonane techniką polegająca na wycinaniu profili (kształtów)z materiałów lekkich jakim jest styropian lub styrodur .

Listwy pod parapetowe wykonane w styropianie dały duże możliwości co do czasu wykonywania finalnego produktu poza miejscem montażu. Skróciło to w znacznym stopniu realizację danego obiektu(elewacji)

Listwy pod parapetowe wykonane metodą styropianu powlekanego masą klejową (na cemencie białym,szarym) bądź z domieszką żywic akrylowych z zatopioną siatką z włókna szklanego mogą być produkowane ze względu na ich dość niedużą wagę w odcinkach różnej długości .Daje to duże możliwości w skróceniu czasu montażu i obróbki listw bezpośrednio na elewacji.

Lekkość listw pod parapetowych sprawiła że są one często montowane bezpośrednio na ociepleniach budynków metodą na bazie styropianu lub wełny mineralnej. W większości przypadków są one klejone tylko na klej bez użycia zakotwień.

Abakus Team – Sztukateria
ul. Agrestowa 10
52-200 Wrocław-Suchy Dwór

Email:

Dział produkcji i montażu:

Zbigniew Wrześniak, tel. +48 501 465 553

Sławomir Kępa, tel. +48 696 442 558