Kolumny i głowice

Kolumna jest to podpora budowli. Zbudowana jest z bazy, trzonu oraz głowicy zwanej też kapitelem. Trzon ma przekrój okrągły, wielokątny lub profilowany. Kolumna jest często stosowana jako element dekoracyjny nie pełniący funkcji nośnej. Wyróżniamy trzy rodzaje kolumn: wolno stojąca, przyścienna lub zespolona z filarem tylko częścią swego obwodu(pół kolumna, ćwierć kolumna). Trzon może zwężać się ku górze, ku dołowi albo mieć jednakową średnicę na całej wysokości. Kolumny dzielimy na doryckie jońskie, korynckie, rzymskie.

Głowica jest górną częścią kolumny i jest to element pośredniczący pomiędzy trzonem a elementem podpieranym. Głowice są ściśle powiązane ze stylami architektury.

Firma Abakus Team – sztukateria wykonuje kolumny i głowice w różnych wzorach, stylach oraz wielkości. Dopasowywane są one wg. potrzeb i przeznaczenia, a wykonywane do wnętrz z gipsu. Nowością jest profilowanie słupów prostych na zewnątrz styropianem, nadając im kształt i formę. Pracownia sztukatorska posiada w swojej ofercie szeroką gamę wzorów kolumn i głowic.

Abakus Team – Sztukateria
ul. Agrestowa 10
52-200 Wrocław-Suchy Dwór

Email:

Dział produkcji i montażu:

Zbigniew Wrześniak, tel. +48 501 465 553

Sławomir Kępa, tel. +48 696 442 558